Föreläsning Traditionell Kinesisk Medicin 21 maj

Reumatikerföreningen i Nacka bjuder in till Qi Gong klass 16.00 - 17.00 följt av en föreläsning i traditionell kinesisk medicin, som bland annat tar upp hur 
Qi Gongen påverkar akupunktur och meridiansystemet.
Föreläsning beräknas starta  17.15
Föreläsare/Qi Gong ledare  Elias Palma